0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Dịch vụ khác

Cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
  • Sửa chữa thiết bị môi trường

   Sửa chữa thiết bị môi trường

  • Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ xây dựng

   Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ xây dựng

  • Cung cấp các loại hóa chất cho xử lý nước thải

   Cung cấp các loại hóa chất cho xử lý nước thải

  • Cung cấp các vật liệu thay thế để xử lý nước cấp

   Cung cấp các vật liệu thay thế để xử lý nước cấp

  • Bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý môi trường

   Bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý môi trường


Dịch vụ khác

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.