0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)

Liên hệ

Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trồng thủy sản, …có phát sinh nước thải nhằm đảm bảo nước thải sau khi xả vào nguồn nước vẫn bảo vệ chất lượng nguồn nước.
 • Nhà cung cấp:
Số lượng


1. Nội dung chính của giấy phép xả nước thải:

Giấy phép xả nước thải được cấp sẽ quy định đầy đủ và rõ ràng các hạng mục:

- Nguồn nước tiếp nhận nước thải

- Vị trí xả nước thải

- Phương thức xả nước thải

- Chế độ xả nước thải

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất

- Chất lượng nước thải

- Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận

- Thời hạn của giấy phép

- Yêu cầu và báo cáo đối với cá nhân, tổ chức được cấp giấy phép

Quý Doanh nghiệp xem Giấy phép xả nước thải tại bài viết Hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

Trường hợp nào phải xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước?

Tại điều 37 Luật Tài Nguyên Nước số 17/2012/QH13 quy định:

“Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ thì không phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.”

2. Cụ thể, các trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;

- Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;

- Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (không thuộc trường hợp trên) vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó;

- Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.

3. Căn cứ pháp lý

Điều 16, nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Điều 37 Luật Tài Nguyên Nước số 17/2012/QH13

 • Doanh nghiệp:
  CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG MECIE
 • Địa chỉ:
  Số 405 đường Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội,
 • Điện thoại:
  0961.628.998
 • Email:
  mecie.vn@gmail.com
Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trồng thủy sản, …có phát sinh nước thải nhằm đảm bảo nước thải sau khi xả vào nguồn nước vẫn bảo vệ chất lượng nguồn nước.

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.