0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Lập báo cáo ĐTM

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)

Liên hệ

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt ĐTM là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.
 
 • Nhà cung cấp:
Số lượng


 

Luật quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Tất cả các doanh nghiệp chuẩn bị hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam mà thuộc phụ lục II, III của nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Mỗi doanh nghiệp mỗi ngành nghề hoạt động kinh doanh, sản xuất đều được nghị định quy định rõ về đối tượng lập báo cáo ĐTM, cụ thể là dựa vào công suất và quy mô để xác định doanh nghiệp bạn phải nộp tại Bộ Tài Nguyên hay Sở Tài Nguyên.

Quy định xử phạt vi phạm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể tại điều 9 chương 2 của nghị định này nêu rõ các hình thức xử phạt đối với những trường hợp vi phạm khi thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mức phạt tiền thấp nhất là từ 5.000.000 đến 10.000.000 và cao nhất là từ 180.000.000 đến 200.000.000. Bên cạnh đó, còn có hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoat động từ 3 đến 6 tháng đối với doanh nghiệp vi phạm quy định tại các điểm m, n, o và q Khoản 1 và Khoản 2 tại điều 9 chương 2, đồng thời phải có biện pháp khắc phục ngay lập tức.

Hy vọng với những thông tin cơ bản trên đây chúng tôi cung cấp sẽ giúp cho mọi người dễ dàng hơn khi tìm hiểu cũng như thực hiện Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường đúng quy định và một cách tiết kiệm thời gian nhất có thể.

 • Doanh nghiệp:
  CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG MECIE
 • Địa chỉ:
  Số 405 đường Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội,
 • Điện thoại:
  0961.628.998
 • Email:
  mecie.vn@gmail.com
Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt ĐTM là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.
 

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.