0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Sản Phẩm

Sản phẩm của Mecie
  • Tư vấn môi trường

   Tư vấn môi trường

  • Kinh doanh sản phẩm môi trường

  • Thiết kế thi công dự án

   Thiết kế thi công dự án

  • Quan trắc khí tự động liên tục

   Quan trắc khí tự động liên tục

  • Quan trắc nước tự động liên tục

   Quan trắc nước tự động liên tục

  • Hệ thống cung cấp oxy y tế

   Hệ thống cung cấp oxy y tế


Sản Phẩm

 • Dịch vụ thuê bình khí Oxy y tế

  Liên hệ

 • Bơm cao áp oxy vào bình chứa

  Liên hệ

 • Giàn hoá hơi khí

  Liên hệ

 • Bồn oxy lỏng

  Liên hệ

 • Hệ thống sản xuất oxy di động

  Liên hệ

 • Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)

  Liên hệ

 • Thiết bị phân tích Thuỷ ngân

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Lite

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Smart

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Pro

  Liên hệ

 • Thiết bị đo chất lượng không khí

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.