0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Sản Phẩm

Sản phẩm của Mecie
  • Tư vấn môi trường

   Tư vấn môi trường

  • Kinh doanh sản phẩm môi trường

  • Thiết kế thi công dự án

   Thiết kế thi công dự án

  • Quan trắc khí tự động liên tục

   Quan trắc khí tự động liên tục

  • Quan trắc nước tự động liên tục

   Quan trắc nước tự động liên tục

  • Hệ thống cung cấp oxy y tế

   Hệ thống cung cấp oxy y tế


Sản Phẩm

 • Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự độngBảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự động

  Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự động

  Liên hệ

 • Kiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ thốngKiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ thống

  Kiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ …

  Liên hệ

 • Khí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự độngKhí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự động

  Khí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự động

  Liên hệ

 • Dịch vụ thuê bình khí Oxy y tếDịch vụ thuê bình khí Oxy y tế

  Dịch vụ thuê bình khí Oxy y tế

  Liên hệ

 • Bơm cao áp oxy vào bình chứaBơm cao áp oxy vào bình chứa

  Bơm cao áp oxy vào bình chứa

  Liên hệ

 • Giàn hoá hơi khíGiàn hoá hơi khí

  Giàn hoá hơi khí

  Liên hệ

 • Bồn oxy lỏngBồn oxy lỏng

  Bồn oxy lỏng

  Liên hệ

 • Hệ thống sản xuất oxy di độngHệ thống sản xuất oxy di động

  Hệ thống sản xuất oxy di động

  Liên hệ

 • Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)

  Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)

  Liên hệ

 • Thiết bị phân tích Thuỷ ngânThiết bị phân tích Thuỷ ngân

  Thiết bị phân tích Thuỷ ngân

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone LiteThiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Lite

  Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Lite

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.