0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc khí tự động liên tục

Hệ thống quan trắc liên tục, tự động, truyền tín hiệu nhanh và chính xác
  • Quan trắc thành phố thông minh (smart city)

   Quan trắc thành phố thông minh (smart city)

  • Máy đo khí độc

   Máy đo khí độc

  • Quan trắc không khí xung quanh

  • Quan trắc khí thải online

   Quan trắc khí thải online


Quan trắc khí tự động liên tục

 • Thiết bị đo chất lượng không khí

  Liên hệ

 • Máy dò hơi dung môi VOCs

  Liên hệ

 • Máy dò khí độc và oxi

  Liên hệ

 • Máy dò khí khí hồng ngoại CO2

  Liên hệ

 • Đầu báo cháy

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc khí thải SCEM-HF

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng FLOWSIC 100

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi DUSTHUNTER T100

  Liên hệ

 • Thiết bị đo oxi trong khí thải

  Liên hệ

 • Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu nóng ẩm MCA10

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 200 (DURAG)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 100 (DURAG)

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.