0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc khí tự động liên tục

Hệ thống quan trắc liên tục, tự động, truyền tín hiệu nhanh và chính xác
  • Quan trắc không khí xung quanh

  • Quan trắc khí thải online

   Quan trắc khí thải online


Quan trắc khí tự động liên tục

 • Thiết bị quan trắc khí thải SCEM-HF

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng FLOWSIC 100

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi DUSTHUNTER T100

  Liên hệ

 • Thiết bị đo oxi trong khí thải

  Liên hệ

 • Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu nóng ẩm MCA10

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 200 (DURAG)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 100 (DURAG)

  Liên hệ

 • Máy phân tích đo hợp chất VOC

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi xung quanh PM2.5 , PM10( FDS17 FOEDISCH)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi mịn FDS15

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc khí thải tự động HCL/NH3/HF (NEO)

  Liên hệ

 • Thiết bị phân tích khí thải đa chỉ tiêu MGA12

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.