0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên trong ngành môi trường

STT Tên công việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 Kỹ sư điện, tự động hóa Thỏa Thuận 21-09-2019 Hà Nội

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.