0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại các kho thuốc trên địa bàn huyện Triệu Phong (giai đoạn 1)

Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại các kho thuốc trên địa bàn huyện Triệu Phong (giai đoạn 1)

MECIE tham gia vào dự án xử lý thuốc bảo vệ thực vật tại các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Quy mô dự án: Dựa trên nguồn vốn được bố trí, các chủ trương của UBND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh và cơ sở các số liệu đo đạc, tính toán đối với các kho hóa chất BVTV trên địa bàn huyện Triệu Phong có thể xác định được quy mô dự án giai đoạn 1 - thực hiện 6 kho trên tổng số 14 kho của dự án, cụ thể như sau:
  1. Kho thuốc BVTV thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng: Phạm vi ô nhiễm trên diện tích 393,53 m2, chiều sâu tồn lưu 1,5 m - 2,5 m.
  2. Kho thuốc BVTV trong khuôn viên trường Tiểu học số 2, xã Triệu Long: Phạm vi ô nhiễm trên diện tích 253,86 m2, chiều sâu tồn lưu 2,5 m.
  3. Kho thuốc BVTV tại trụ sở cũ của HTX Duy Hòa, xã Triệu Hòa: Phạm vi ô nhiễm trên diện tích 154,88 m2, chiều sâu tồn lưu 2,5 m.
  4. Kho thuốc BVTV trong vườn nhà bà Nguyễn Thị Hai, thôn Đại Hào, xã Triệu Đại: Phạm vi ô nhiễm trên diện tích 270,84 m2, chiều sâu trung bình 2 - 2,5 m.
  5. Kho thuốc BVTV trong vườn nhà ông Trần Toàn, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ: Phạm vi ô nhiễm trên diện tích 377,267 m2, chiều sâu trung bình 2,0 - 2,5 m.
  6. Kho thuốc BVTV trong vườn nhà ông Đoàn Thanh Tuấn, khu vực 6, xã Triệu Thuận: Phạm vi ô nhiễm trên diện tích 101,17 m2, chiều sâu trung bình 2,0 - 2,5 m.
Toàn bộ đáy đào sau xử lý được trải màng chống thấm HDPE vơi diện tích khoảng 580m2, và xây tường neo màng HDPE bằng gạch đặc không nung. Việc quan trắc sau xử lý được thực hiện trong vòng 2 năm sau khi kết thúc quá trình xử lý toàn bộ khu vực đất ô nhiễm vùng 1.
Phương án công nghệ: Tùy vào mức độ ô nhiễm, điều kiện địa hình, quy mô của vùng ô nhiễm và điều kiện kinh phí để áp dụng các quy trình xử lý khác nhau. Trong phạm vi dự án sẽ lựa chọn phương pháp hóa học kết hợp phân hủy vi sinh để xử lý đất ô nhiễm.
 
Hình 1. Sơ đồ quy trình xử lý đất ô nhiễm bằng phương pháp hóa học Fenton kết hợp phân hủy vi sinh
Quan trắc sau xử lý vùng 1: được thực hiện trong vòng 02 năm sau khi kết thúc quá trình xử lý toàn bộ khu vực đất bị ô nhiễm vùng 1:
-     Vị trí lấy mẫu quan trắc: Vùng 1 lấy 5 vị trí
-     Chỉ tiêu quan trắc: Nồng độ hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ trong đất
-     Số mẫu quan trắc mỗi đợt: Vùng 1 lấy 10 mẫu
-     Tổng số mẫu quan trắc (Vùng 1): Quan trắc định kỳ (03 tháng/ 01 lần), mỗi lần lấy 10 mẫu, khoảng 5 vị trí. Tổng số mẫu quan trắc: 80          .

 

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.