VỀ CHÚNG TÔI

MECIE VIỆT NAM

Thành lập năm 2009, Công ty TNHH Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất – Môi trường MECIE là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường. MECIE đã thực hiện thành công nhiều dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần cải thiện chất lượng môi trường tại Việt Nam. Cùng với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, MECIE chuyên cung cấp các thiết kế, công nghệ, thi công và quản lý các dự án liên quan đến môi trường cho mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ,…Với phương châm “Vì một hành tinh xanh”, MECIE mong muốn cung cấp cho các doanh nghiệp những giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Xem Thêm

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo những tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

XEM NGAY

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 

Là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường.

XEM NGAY

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

 

Là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định.

XEM NGAY

HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định.

XEM NGAY

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Với hơn 10 năm hoạt động, MECIE Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu về cung cấp giải pháp Quan trắc tự động trong môi trường khí và nước cùng các giải pháp thiết bị đo lường cho các ngành công nghiệp. Đồng thời, chúng tôi có các dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị nhanh chóng và chuyên nghiệp.

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG QUAN TRẮC

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN HỆ THỐNG

ĐỐI TÁC