0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

03 ĐIỀU CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

03 ĐIỀU CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Quan trắc nước thải tự động là hệ thống được lắp đặt tại nơi nước thải đã qua xử lý các yếu tố ô nhiễm. Hệ thống sẽ theo dõi lưu lượng và đo lường chất lượng nước thông qua các chỉ số đo được tại các điểm lắp đặt. Cùng MECIE Co., LTD tìm hiểu về hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục nhé!

1. Các đối tượng cần lắp đặt 

Những đối tượng cần lắp đặt trạm quan trắc nước thải. Theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý chất thải và phế liệu, căn bản pháp luật trực tiếp nhất, quy định về đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động:

* Các khu công nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Khoản 2, điều 39.

* Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Khoản 3, điều 39.

* Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả thải dưới 1.000 m3/ngày đêm (không bao gồm nước làm mát) và có nguy cơ tác hại đến môi trường lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục. Khoản 4, điều 39. 
Theo Nghị Định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (thông tư cũ: thông tư 24/2017/TT-BTNMT, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường), các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có quy mô xả thải từ 500m3/ngày (24h) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

2. Các thông số quan trắc
Căn cứ theo điều 25, chương II, thông tư 24/2017/TT-BTNMT có quy định như sau: 

Các thông số quan trắc cơ bản có trong nước thải bao gồm: Nhiệt độ, pH, TSS, lưu lượng, COD và các thông số đặc trưng theo loại hình. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

Như vậy, các thông số cần quan trắc cơ bản sẽ là 05 thông số: lưu lượng – pH – nhiệt độ – COD – TSS và vài thông số đặc trưng tùy vào từng ngành nghề, lĩnh vực.

Ví dụ: Ngành dệt nhuộm thì cần quan trắc độ màu; Ngành sắt thép cần các chỉ tiêu kim loại nặng,…

Tuy nhiên mỗi Sở địa phương sẽ có những yêu cầu riêng cho từng đối tượng, từng KCN, bắt buộc thêm các chỉ tiêu quan trắc tự động, vì thế chúng ta cũng cần tham khảo thêm tại các sở, trung tâm quan trắc địa phương để có thể lắp đặt các thông số phù hợp nhất.

3. Cách vận hành chung của hệ thống

Các thiết bị quan trắc sẽ được đặt trong tủ kín riêng biệt (trạm cơ sở) Định kỳ theo thời gian quy định, phần nước thải sau khi xử lý sẽ được bơm vào trạm cơ sở. Bên trong trạm cơ sở, các thiết bị đo (sensor) sẽ đo đạc chất lượng nước và chuyển dữ liệu vào bộ thu tín hiệu. Các dữ liệu này được truyền về trạm điều khiển (Trạm Trung tâm) đặt tại trung tâm quan trắc và đồng thời được truyền về sở Tài Nguyên – Môi trường. 
Phần mẫu nước thải sau khi đo được sẽ được bơm tuần hoàn về hố gas xả thải. Trong những tình huống cần thiết, người quản lý hệ thống quan trắc có thể điều khiển trạm cơ sở lấy mẫu tự động và lưu mẫu.


MECIE Co., LTD là một trong các doanh nghiệp cung cấp trạm quan trắc tự động, liên tục hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, MECIE Co., LTD đang là đối tác của một số nhà sản xuất lớn trên thế giới như Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG (Đức), Durag (Đức), TriOS (Đức),...trong việc cung cấp, tích hợp hệ thống quan trắc phù hợp với quy định Việt Nam và đạt tiêu chuẩn châu Âu. 
Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0961.628.998
Email
: mecie.vn@gmail.com

 

Chia Sẻ :

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.