0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Bộ tài nguyên môi trường sửa đổi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT về quan trắc môi trường

Bộ tài nguyên môi trường sửa đổi Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT về quan trắc môi trường

Ngày 28/09/2020 MECIE rất vinh hạnh khi nhận được công văn số 5329/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân gửi đi đến Công ty về việc : Góp ý dự thảo Thông tư quy định quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc môi trường. MECIE là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam xây dựng hệ thống quan trắc khí thải tự động với model sCEM - A08 công nghệ Đức. 

Thông tư số 
24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đến năm nay đã được 03 năm. Đây là thông tư kỹ thuật quy định rất chi tiết về các hướng dẫn quan trắc môi trường. Tuy nhiên đến nay với tình hình và nhiệm vụ quản lý môi trường ngày càng cao. Việc cập nhật và xây dựng lại một số các quy định trong thông tư là cần thiết cho sự phát triển của xã hội . MECIE xin cấp nhật các nội dung mới sẽ có thể được quy định thêm để các doanh nghiệp được biết và xây dựng quy trình quản lý môi trường cũng như xây dựng các kế hoạch quan trắc môi trường tự động khí thải , quan trắc môi trường tự động nước thải cho doanh nghiệp mình. 

Phạm vi điều chỉnh : 

Thông tư này thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thut quan trmôi trường và thay thế Chương III Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hin trng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và qun lý số liu quan trắc môi trường.

Các nội dung cơ bản sẽ điều chỉnh hoặc bổ sung thêm : 


Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II KỸ THUT QUAN TRC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH K
Chương III KỸ THUT QUAN TRNƯỚC THI, KHÍ THI VÀ BÙN THI TỪ HỆ THNG XỬ LÝ NƯỚC

Chương IV ĐẢM BO CHẤT LƯỢNG VÀ KIM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Chương V YÊU CU KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUT CA HỆ THNG QUAN TRNƯỚC MT VÀ KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TỰ ĐỘNG, LIÊN TC

Chương VI QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CƠ BẢN CA HỆ THNG QUAN TRNƯỚC THI VÀ KHÍ THI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Chương VII YÊU CU VỀ VIC NHN, TRUYN VÀ QUN LÝ DỮ LIỆU ĐỐI VI HỆ THNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

Chương VIII QUN LÝ, CUNG CP, CHIA SẺ THÔNG TIN, DỮ LIU QUAN TRMÔI TRƯỜNG

Chương IX ĐIỀU KHON THI HÀNH

Dự kiến thông tư sửa đổi thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi sẽ được ban hành trong Quý 4/2020.

Mọi thông tin tìm hiểu thêm về thông tư mới Quý doanh nghiệp có thể gửi mail về địa chỉ
mecie.vn@gmail.com hoặc Hotline: 0961.628.998 . MECIE sẽ giải đáp. 

 

MECIE Co., LTD là một trong các doanh nghiệp cung cấp trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục CEMS hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, MECIE Co., LTD đang là đối tác của một số nhà sản xuất lớn trên thế giới như Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG (Đức), Durag (Đức),...trong việc cung cấp, tích hợp hệ thống quan trắc phù hợp với quy định Việt Nam và đạt tiêu chuẩn châu Âu. 
Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0961.628.998
Email
: mecie.vn@gmail.com
Tags:,

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.