0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Cách chọn Datalogger

Cách chọn Datalogger

1. Datalogger là gì ?
Data logger là thiết bị lưu trữ và truyền nhận dữ liệu từ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở TNMT.Hệ thống phải được kết nối đến các thiết bị cảm biến (sensor) thông qua thiết bị hiển thị số liệu (Data Controller) để nhận kết quả đo; có khả năng lưu trữ liên tục số liệu quan trắc được từ hệ thống quan trắc tự động, liên tục ít nhất là 30 ngày số liệu gần nhất; có tín hiệu đầu ra là dạng số (digital); có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ các cơ quan quản lý phục vụ việc tự động lưu mẫu từ xa (đối với các hệ thống quan trắc môi trường nước thải tự động, liên tục) và kiểm tra giám sát/lấy số liệu khi có yêu cầu; có khả năng truyền số liệu liên tục thông qua môi trường internet, theo thời gian thực; đồng thời phải có biện pháp bảo mật để cơ quan quản lý thực hiện giám sát, quản lý các thay đổi và truy cập vào hệ datalogger nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của số liệu trong quá trình truyền, nhận, lưu giữ tại hệ datalogger. Đồng bộ thời gian theo chuẩn GMT+7; cung cấp danh sách địa chỉ IP cho Sở TNMT; dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 5 phút khi kết quả quan trắc hệ thống trả ra, mỗi lần 01 tệp dữ liệu; dữ liệu phải được truyền từ địa chỉ IP tĩnh đã thông báo với Sở TNMT. Trường hợp dữ liệu gián đoạn quá 12 tiếng phải có thông báo ngay bằng văn bản và thư điện tử (email) về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với Sở TNMT. 

Sơ đồ nhận,truyền dữ liệu từ cơ sở về Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Dữ liệu được định dạng tệp ;*.txt.Nội dung tệp bao gồm 5 thông tin chính : thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo,hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị ). Hệ thống phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu được tiếp nhận,quản lý bởi Sở TNMT. Các cơ sở đấu nối, lắp đặt phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, tài khoản truy cập máy chủ FTP và địa chỉ IP tĩnh nơi truyền dữ liệu.
2. Cách chọn Datalogger
  • Việc lựa chọn giải pháp truyền số liệu từ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở TN&MT phải được căn cứ theo điều kiện thực tế, yêu cầu kỹ thuật của đơn vị quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, có thể lựa chọn một trong hai giải pháp:
(I) Sử dụng hệ thiết bị lưu trữ, truyền nhận số liệu (hệ datalogger) để truyền số liệu về Sở TNMT, độc lập với thiết bị truyền số liệu về hệ thống quản lý, điều khiển của cơ sở
(II) Sử dụng hệ thiết bị lưu trữ, truyền nhận số liệu (hệ datalogger) sẵn có tại cơ sở để truyền số liệu về Sở TNMT và cho phép Sở TNMT gửi tín hiệu điều khiển hoặc giám sát, quản lý truy cập.
  • Việc lựa chọn giải pháp cần đảm bảo các yêu cầu:
(I) Hệ thiết bị lưu trữ, truyền nhận số liệu về Sở TNMT phải đảm bảo các yêu cầu được quy định tại Khoản 1
(II) Số liệu được truyền phải đảm bảo tính chính xác, phản ánh đúng giá trị đo tại các đầu đo, không được có sự can thiệp làm sai lệch kết quả đo và phải được xác thực bằng địa chỉ IP;
(II) Số liệu phải được chuẩn hoá và truyền về Sở TNMT theo các yêu cầu được quy định.

 
3. Các yêu cầu lắp đặt khác
Về yêu cầu về hạ tầng kết nối internet tại Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, đường truyền phải đáp ứng được tối thiểu ở mức 1MB/s, phải có địa chỉ IP tĩnh và thông báo địa chỉ IP này với Sở TN&MT. Trong trường hợp đường truyền được sử dụng kết hợp phục vụ truyền hình ảnh từ camera giám sát thì tốc độ tối thiểu phải ở mức 3MB/s.Đối với cơ sở hạ tầng tại Sở TN&MT phục vụ tiếp nhận, lưu giữ và truyền số liệu, Sở TN&MT phải có tối thiểu 01 máy chủ tiếp nhận, lưu giữ số liệu truyền về hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục với cấu hình tối thiểu: Bộ vi xử lý 2.5 GHz; Bộ nhớ trong (RAM) 32 GB; Ồ cứng 500 GB.Máy chủ phải được kết nối internet; đường truyền phải đáp ứng được tối thiểu ở mức 2MB/s, phải có địa chỉ IP tĩnh và thông báo địa chỉ IP này với Bộ TNMT. Trong trường hợp đường truyền được sử dụng kết hợp phục vụ truyền số liệu từ camera gián sát thì tốc độ tối thiểu phải ở mức 3MB/S.Về cách thức tổ chức quản lý số liệu tại Sở TN&MT, Sở TN&MT nên có cơ sở dữ liệu để quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn của địa phương.Số liệu được truyền từ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở TN&MT phải được lưu trữ theo cấu trúc thư mục, cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu nếu có thì cần quản trị được các thông tin cơ bản như: tên hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, mã hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, thành phần môi trường, thông số, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo.Đối với tần suất và cách thức truyền số liệu từ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở TNMT và từ Sở TN&MT về Bộ TN&MT, số liệu từ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục được truyền trực tuyến về Sở TN&MT liên tục ngay sau khi kết quả quan trắc được hệ thống trả ra, theo thời gian thực và liên tục 24/24 giờ. Số liệu từ Sở TN&MT truyền về Bộ TN&MT là số liệu trung bình 1 giờ và được truyền trực tuyến, liên tục 24/24 giờ.Trường hợp số liệu truyền từ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở TN&MT và từ Sở TN&MT về Bộ TN&MT bị gián đoạn, ngay sau khi việc truyền số liệu hoạt động trở lại, hệ thống phải tự động thực hiện truyền lại các số liệu trong khoảng thời gian bị gián đoạn.

Hiện nay MECIE đang là một trong những đơn vị hàng đầu về tư vấn và lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động và kết nối về sở Tài Nguyên và Môi Trường theo quy định của pháp luật, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giải pháp phù hợp nhất! 

 

Bộ datalogger thiết kế bởi MECIE Việt Nam

  Phần mềm scem-view bản quyền MECIE Việt Nam ghi nhận các thông số quan trắc từ các trạm quan trắc khí thải,nước thải hiển thị dưới dạng bảng biểu và truyền số liệu quan trắc đến sở TNMT
 
 

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.