0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC LẮP ĐẶT TRẠM QUAN KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC ONLINE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC LẮP ĐẶT TRẠM QUAN KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC ONLINE

Thông tin dự án:
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương Mại Môi Trường Thiên Phước
- Địa chỉ nhà máy:  
xã  Xuân Mỹ,huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
- Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Máy và TBCN Hóa Chất - Môi trường MECIE
- Số lượng hệ thống: 01
- Thông số quan trắc: 
NOx, SO2, O2, bụi, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất

Hạng mục công việc:
  • - Khảo sát hiện trường và thu thập các số liệu cần thiết.
  • - Lập phương án kỹ thuật, phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp với nội dung công việc.
  • - Cung cấp và lắp đặt toàn bộ số lượng, chủng loại vật tư thiết bị công trình
  • - Thiết bị thu thập dữ liệu
  • - Đào tạo chuyển giao công nghệ.
  • - Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu.
Một số hình ảnh của dự án: 


 
Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn giải pháp quan trắc khí thải phù hợp nhất với đơn vị mình theo thông tin sau:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoại: 0969.809.899  

Hotline: 0969.959.986 
Email: mecie.vn@gmail.com

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.