DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐÃ LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG BỞI MECIE

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN LẮP ĐẶT CEMS BỞI CÔNG TY MECIE
(Cập nhật tới tháng 10/2020)
                                  
I
HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC 47
1.      
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Hải Phòng, Việt Nam Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
2.      
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Hải Phòng, Việt Nam Công ty TNHH phát triển Thương mại Dịch vụ Đại Thắng Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
3
3.      
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Vĩnh Phúc, Việt Nam Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
4.      
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Bình Dương, Việt Nam Công ty TNHH Tuấn Đạt Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
5.      
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Vũng Tàu, Việt Nam Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến. Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
6.      
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Bình Phước, Việt Nam Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long. Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò tái chế kim loại các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
3
7.      
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
8.      
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Bắc Ninh, Việt Nam Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
9.      
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Đồng Nai, Việt Nam Công ty TNHH Thương mại Môi trường Thiên Phước Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
2
10.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Ninh Bình, Việt Nam Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò cán thép các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
11.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Phú Thọ, Việt Nam Công ty Cổ phần Nhôm Việt Pháp – nhà máy Nhôm Việt Pháp Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò tái chế phế liệu nhôm các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
12.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Bình Phước, Việt Nam Công ty Cổ phần giấy Minh Hưng Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
13.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Hưng Yên, Việt Nam Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam) Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
14.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Phú Thọ, Việt Nam Công ty Giấy Việt Trì Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
15.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Tây Ninh Việt Nam Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Việt Nam Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
16.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Đồng Nai Việt Nam Công ty Cổ phần Tân Thiên Nhiên Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
17.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Phú Thọ  Việt Nam Công TNHH Môi trường Phú Hà Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò tái chế phế liệu nhôm và tái chế nhựa các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
2
18.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Hoà Bình   Việt Nam Công ty Cổ phần công nghệ cao Hoà Bình Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2 và HCL
2
19.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Bình Dương, Việt Nam Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Bao Bì Giấy Bình Minh Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
20.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Hà Nội, Việt Nam Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại Tân Tiến
(Dự án sx Soda Quảng Nam)
Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
21.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Công ty TNHH Sheico Việt Nam Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
2
22.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Hà Nam, Việt Nam Công ty TNHH Nhựa CPI Việt Nam Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò tái chế nhựa các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2 và khí VOCs
1
23.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Công ty TNHH Giấy A.F.C Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
24.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Quảng Nam, Việt Nam Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
25.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Công ty TNHH Worldon (Việt Nam) Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
26.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Đà Nẵng, Việt Nam Công ty TNHH Kiến Trúc và thương mại Á Châu Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
27.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Hải Phòng, Việt Nam Công ty Cổ phần cao su nhựa Hải Phòng Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò tái chế nhựa các thông số:
Khí CO, SO2, NOx, O2 và Khí VOCs
1
28.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Thanh Hóa, Việt Nam Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò hơi các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
29.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Hà Nội   Việt Nam Công ty môi trường V-Green
(Nhà máy Nitorin)
Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
30.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Thái Nguyên   Việt Nam Công ty môi trường Anh Đăng Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
31.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Bắc Ninh Việt Nam Công ty môi trường Thuận Thành Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò đốt rác các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
2
32.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Thái Nguyên, Việt Nam Công ty Liên Doanh Kim Loại Màu Việt Bắc Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò luyện kim loại các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
1
33.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Đà Nẵng, Việt Nam Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò luyện kim loại các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
2
34.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Hải Phòng và Đồng Nai, Việt Nam Công ty Cổ phần nhựa Phú Lâm và Chi nhánh Công ty Cổ phần nhựa Phú Lâm Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò tái chế nhựa các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2.
2
35.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Lào Cai, Việt Nam Công ty CP Phốt pho Việt Nam Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò từ quá trình sản xuất hoá chất các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2, HF.
1
36.    
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Lào Cai, Việt Nam Công ty CP Phốt pho Vàng Lào Cai Cung cấp, lắp đặt, đấu nối Hệ thống quan trắc khí thải, tự động, liên tục cho ống khói Lò từ quá trình sản xuất hoá chất các thông số:
Bụi; Lưu lượng, nhiệt độ áp suất, CO, SO2, NOx, O2, HF.
1

“Danh sách được cập nhật tháng 12 năm 2020)

MECIE Co., LTD là một trong các doanh nghiệp cung cấp trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục CEMS hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, MECIE Co., LTD đang là đối tác của một số nhà sản xuất lớn trên thế giới như Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG (Đức), Durag (Đức),…trong việc cung cấp, tích hợp hệ thống quan trắc phù hợp với quy định Việt Nam và đạt tiêu chuẩn châu Âu. 

Mọi thông tin chi tiết, LIÊN HỆ NGAY: HOTLINE – 0961.628.998 để TƯ VẤN MIỄN PHÍ và NHẬN NGAY ƯU ĐÃI.

————————————————————————————————————————————————-

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE 
☎ Hotline: 0961.628.998 
✉ Email: [email protected] 
 KV Miền Bắc: Tầng 5, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1/9A, KCN Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 
 KV Miền Nam: Số 3, đường 7, KDC Cityland, Quận Gò Vấp, TP.HCM 
  KV Miền Tây: Số 34 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Khóm 5, TP.Cà Mau

One thought on “DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐÃ LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG BỞI MECIE

  1. Pingback: HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỔ SUNG THÔNG SỐ HCL CHO LÒ ĐỐT CHẤT THẢI VÀ LÒ NUNG XI MĂNG ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI - Mecie

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *