0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Hệ thống cung cấp oxy y tế

Cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
  • Hệ thống sản xuất oxy di động PSA

   Hệ thống sản xuất oxy di động PSA

  • Hệ thống bồn oxy lỏng

   Hệ thống bồn oxy lỏng

  • Hệ thống chiết nạp bình oxy

   Hệ thống chiết nạp bình oxy

  • Phụ kiện vật tư y tế

   Phụ kiện vật tư y tế


Hệ thống cung cấp oxy y tế

 • Dịch vụ thuê bình khí Oxy y tếDịch vụ thuê bình khí Oxy y tế

  Dịch vụ thuê bình khí Oxy y tế

  Liên hệ

 • Bơm cao áp oxy vào bình chứaBơm cao áp oxy vào bình chứa

  Bơm cao áp oxy vào bình chứa

  Liên hệ

 • Giàn hoá hơi khíGiàn hoá hơi khí

  Giàn hoá hơi khí

  Liên hệ

 • Bồn oxy lỏngBồn oxy lỏng

  Bồn oxy lỏng

  Liên hệ

 • Hệ thống sản xuất oxy di độngHệ thống sản xuất oxy di động

  Hệ thống sản xuất oxy di động

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.