0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

ĐIỀU TRA VÀ KIỂM KÊ THUỶ NGÂN TẠI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH

ĐIỀU TRA VÀ KIỂM KÊ THUỶ NGÂN TẠI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH

Ngày 31/12/2018 MECIE đã hoàn thiện tất cả các nội dung của gói thầu “Điều tra và kiểm kê thủy ngân tại các ngành công nghiệp chính”.  Đây là gói thầu thuộc dự án “Quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam” được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP). 
1. Mục tiêu của gói thầu:
a. Mục tiêu tổng thể: Đưa ra được bức tranh phát thải Thủy Ngân của các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Nó là cơ sở khoa học để giúp các nhà quản lý hoạch định những chính sách và chiến lược quản lý môi trường phù hợp, đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp đánh giá được mức độ phát thải Hg trong nhà máy để định hướng về công nghệ kiểm soát và dây truyền sản xuất.
b. Mục tiêu cụ thể: Điều tra và kiểm kê khối lượng phát thải thủy ngân từ các nguồn thải công nghiệp chính và kết hợp với những kết quả kiểm kê thủy ngân trong các sản phẩm từ những nghiên cứu trước đây cho việc ước tính lượng phát thải thủy ngân trên phạm vi toàn quốc. 
2. Phạm vi của gói thầu:
Các loại hình ngành nghề phát thải thủy ngân tại Việt Nam
a. Quá trình thực hiện:
Trong quá trình thực hiện, ngoài việc nghiên cứu các tài liệu liên quan, các chuyên gia môi trường của MECIE đã tiến hành điều tra, lấy mẫu và phân tích 112 mẫu (41 mẫu khí, 10 mẫu lỏng và 61 mẫu rắn) cho 04 loại hình doanh nghiệp bao gồm: các nhà máy nhiệt điện, xử lý chất thải rắn, sản xuất xi măng và sản xuất kim loại.

Lấy mẫu bụi tại nhà máy xi măng Hoàng Mai

Lấy mẫu khí tại lò đốt chất thải sinh hoạt Thái Nguyên
Kết quả phân tích này là cơ sở để các chuyên gia nhận định, đánh giá mức độ phát thải thủy ngân và điều chỉnh hệ số phát thải thủy ngân cho từng ngành nghề tương ứng.
b. Kết quả của gói thầu: 
MECIE đã tính toán phát thải thủy ngân cho một số nhà máy cụ thể thuộc 4 nhóm ngành nghề trên, đồng thời mở rộng quy mô, tính toán khối lượng Thủy Ngân phát thải trên toàn quốc là 50,455 tấn /nămvới tỉ lệ cụ thể như sau:  

Tỷ lệ phát thải Hg trên phạm vi toàn quốc
Đây là bức tranh tổng thể về tỷ lệ phát thải thủy ngân của các loại hình ngành nghề tại Việt Nam. Cung cấp cho doanh nghiệp và các đơn vị quản lý một cách nhìn tổng quát hơn về mức độ và tỉ lệ phát thải của hóa chất độc hại này.

Hội thảo tổng kết 29/11/2018
 
Kết quả của gói thầu “Điều tra và kiểm kê thủy ngân tại các ngành công nghiệp chính” đã được ghi nhận và đánh giá cao bởi các ban ngành liên quan, bộ tài nguyên Môi Trường và UNDP.
 
(Tác giả: MSc. Vũ Thị Liễu)
Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0961.628.998
Email
: mecie.vn@gmail.com

Chia Sẻ :

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.