0961628998 0981888098
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Giới Thiệu Trạm Quan Trắc Khí Thải Tự Động, Liên Tục SCEM-A0

Giới Thiệu Trạm Quan Trắc Khí Thải Tự Động, Liên Tục SCEM-A0

Hệ thống Quan trắc khí thải tự động, liên tục SCEM-A08 là giải pháp kỹ thuật dành cho quan trắc khí thải ống khói, được nghiên cứu và phát triển bởi MECIE Việt Nam. Hệ thống đo được các chỉ tiêu cơ bản như lưu lượng, bụi, nhiệt độ, áp suất, SO2, NOx, CO và O2 theo đúng quy định hiện hành. Ngoài ra, hệ thống còn có thể đo được lên tới 12 chỉ tiêu. Hiện tại, hệ thống đang được ứng dụng và triển khai rộng rãi đối với 1 số ngành công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, giấy, thép, CTNH, lò hơi,... với những tính năng ưu việt và phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Chia Sẻ :


© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.