HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI NÓNG ẨM, HƠI AXIT (HOT WET) – SCEM-MCA10

Đối với việc phân tích nhiều loại khí ảnh hưởng bởi độ ẩm và bị ngưng tụ bởi nhiệt độ như HCL, HF, NH3… Việc lấy mẫu và phân tích không phải là điều đơn giản? Với sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu Phòng Nghiên cứu và phát triển (R&D) của MECIE đã cho … Đọc tiếp HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI NÓNG ẨM, HƠI AXIT (HOT WET) – SCEM-MCA10