0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
1. Định nghĩa
          Theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, định nghĩa không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó.
         Trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh là một tổ hợp máy móc, thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng thành phần môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

2. Mục đích
Mục đích của việc lắp đặt trạm quan trắc không khí xung quanh
          - Xác định mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép hiện hành.
          - Xác định ảnh hưởng của các nguồn thải riêng biệt hay nhóm các nguồn thải tới chất lượng môi trường không khí tại địa phương. Cung cấp thông tin giúp cho việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển công nghiệp.
          - Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí theo thời gian và không gian
          - Đưa ra các cảnh báo về ô nhiễm môi trường không khí.
          - Đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.
3. Ưu điểm
          - Cải thiện chất lượng công tác quan trắc, thu thập số liệu về hiện trạng chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước
          - Tiết kiệm chi phí. So với TQT tự động, quan trắc môi trường định kỳ gây tốn nhiều chi phí đầu tư cho công tác lấy mẫu, phòng thí nghiệm, nhân công, …
          - Góp phần giám sát, phát hiện các nguồn xả khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực
          - Dự báo, cảnh báo các yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của người dân
          - Tạo sự tin tưởng của người dân vào chất lượng môi trường sống xung quanh, góp phần xây dựng đô thị thông minh trong tương lai
 
II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC 
          Cấu trúc hệ thống trạm quan trắc không khí xung quanh gồm các thiết bị để đo thông số cơ bản như:  lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nitơ oxit (NOx), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm (PM10), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm (PM2,5); chì bụi (Pb) và các kim loại nặng khác. Kết quả đo và phân tích sẽ được chuyển thành dữ liệu, sau đó được thu thập bởi bộ thu thập dữ liệu (datalogger). Các dữ liệu này được truyền về trạm điều khiển (Trạm Trung tâm) đặt tại trung tâm quan trắc và đồng thời được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường được mô tả như hình dưới đây: 

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc trạm quan trắc không khí xung quanh cố định
1. Thành phần cơ bản của trạm
Cấu trúc hệ thống bao gồm hai phần: ngoài nhà trạm và bên trong nhà trạm (Nhà điều hành).
 a. Ngoài nhà trạm bao gồm các thiết bị sau: 

          - Cột khí tượng: Bao gồm thiết bị riêng hoặc tích hợp có thể đo hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, bức xạ nhiệt mặt trời, áp suất khí quyển.
          - Thiết bị chống sét cho trạm: lắp trên cột khí tượng
          - Thiết bị đầu lấy mẫu bụi cho model phân tích bụi
          - Thiết bị đầu lấy mẫu khí cho model phân tích khí
b. Trong nhà trạm (Nhà điều hành) bao gồm các thiết bị sau:
          - Thiết bị phân tích NO/NO2/NOx/NH3
          - Thiết bị phân tích SOhoặc các hợp chất S trong không khí
          - Thiết bị phân tích CO
          - Thiết bị phân tích O3
          - Thiết bị phân tích bụi PM 2.5/PM 10
          - Thiết bị phân tích hợp chất hữu cơ bền BTEX (tùy chọn)
          - Thiết bị phân tích hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs (tùy chọn)
          - Hệ thống thiết bị hiệu chuẩn cho các module phân tích khí: Thiết bị sinh khí zero và thiết bị hiệu chuẩn
          - Datalogger
          - Hệ thống truyền dữ liệu trạm: Máy tính, phần mềm, modem truyền dữ liệu
          - Bộ lưu điện UPS cho hệ thống
          - Điều hòa
          - Hệ thống báo cháy, báo khói
2. Cách vận hành hệ thống
          Các thiết bị quan trắc bao gồm cảm biến (sensor), máy lấy mẫu, thiết bị phân tích (analyzer) sẽ đo lường và phân tích những chỉ tiêu về môi trường không khí xung quanh. Kết quả đo và phân tích sẽ được chuyển thành dữ liệu, sau đó được thu thập bởi bộ thu thập dữ liệu (datalogger). Các dữ liệu này được truyền về trạm điều khiển (Trạm Trung tâm) đặt tại trung tâm quan trắc và đồng thời được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường
3. Xây dựng trung tâm dữ liệu
          Hệ thống trung tâm dữ liệu được thiết kế để thu nhận, hiển thị và báo cáo dữ liệu tại Trung tâm. Hệ thống có khả năng thu nhận và quản lý dữ liệu từ nhiều trạm quan trắc thông qua đường truyền Internet. Mô hình truyền dữ liệu được mô tả thông qua hình dưới đây: 

Hình 2. Sơ đồ mô hình truyền dữ liệu từ các trạm quan trắc về máy chủ trung tâm dữ liệu
2.3.1. Cấu tạo
            - Phần cứng: Gồm máy chủ lưu dữ liệu và các thiết bị phụ trợ khác (máy tính, màn hình hiển thị, modem Internet địa chỉ IP tĩnh,…)
            - Phần mềm: Được cài đặt trên máy chủ, thực hiện chức năng thu thập, quản lý, hiển thị và báo cáo tại trung tâm. 
2.3.2. Chức năng
          - Phần mềm tích hợp hệ thống GIS.
          - Giao diện phần mềm bằng Tiếng Việt.
          - Cho phép người dùng xem, phân tích, lập báo cáo và phân loại các dữ liệu chất lượng môi trường.
          - Nhận số liệu trực tuyến từ các Trạm quan trắc tự động.
          - Cung cấp trang thông tin điện tử Quan trắc môi trường
          - Hiển thị số liệu quan trắc trực tuyến.
          - Cảnh báo khi có thông số vượt ngưỡng cho phép: email, SMS, màn hình hiển thị,…
          - Phần mềm có khả năng mở rộng khi số lượng trạm quan trắc tăng lên.
          - Hiển thị dạng bảng: Dữ liệu hiện tại cho 01 hoặc nhiều trạm
          - Lần nhận dữ liệu cuối: Ngày/giờ dữ liệu cuối và hiệu chuẩn của mỗi trạm
         + Báo cáo dữ liệu trạm-bảng tiêu chuẩn và báo cáo đồ họa cho giá trị trạm: Ngày, tuần, tháng và người dùng thiết lập (chu kỳ)
          + Đa trạm – Tương tự trong chức năng “báo cáo dữ liệu trạm”, thiết kế cho trường hợp nhiều hơn 01 trạm. Hỗ trợ đa thông số
         + Nhóm – Báo cáo phản ánh nhóm người dùng thiết lập liên quan tới 1 hoặc nhiều trạm.
         + Biểu đồ - Tần số các sự cố của giá trị giám sát các dải khác nhau
         + Chu kỳ phân tích theo ngày, tuần, tháng hoặc năm
         + Các kiểu trung bình: giá trị trung bình, trung bình hiện thời, trung bình kế tiếp, cực đại, cực tiểu
         + Thời gian lấy dữ liệu trung bình: 1 phút, 5 phút, 6 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1h, 3h, 6h, 8h, 12h hoặc 24h.
         + Đầu ra: để hiển thị và in hoặc file XlS, WMF, JPG hoặc dạng BMP.

MECIE Co., LTD là một trong các doanh nghiệp cung cấp trạm quan trắc tự động, liên tục hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, MECIE Co., LTD đang là đối tác của một số nhà sản xuất lớn trên thế giới như Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG (Đức), Durag (Đức),...trong việc cung cấp, tích hợp hệ thống quan trắc phù hợp với quy định Việt Nam và đạt tiêu chuẩn châu Âu. 
Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE
A : Tầng 5 Tòa nhà Nam Hải - KCN Vĩnh Hoàng - Hoàng Mai - Hà Nội.
T : 024 - 3661 7912 | 0969.809.899
W : scem.vn | mecie.vn | sanphammoitruong.vn

Hotline: 0961.628.998
Email
: mecie.vn@gmail.com

Chia Sẻ :

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.