0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ V

HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ V

Ngày 4/8/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2022 và định hướng giai đoạn 2022 – 2025.
Lễ khai mạc Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V
Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V
Hội nghị môi trường toàn quốc là sự kiện lớn cấp quốc gia của ngành Tài nguyên và Môi trường, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Với vai trò là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển Hệ thống Quan trắc tự động tại Việt Nam, MECIE đã mang đến các giải pháp quan trắc khí thải tự động và quan trắc chất lượng không khí xung quanh tại Triển lãm ngành Môi trường trong khuôn khổ Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng mà ngành Tài nguyên và Môi trường và các địa phương cần thực thi. Trong đó, việc thực thi pháp luật, tăng cường áp dụng các cơ chế, công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ phải được đẩy mạnh.
 
 

Chia Sẻ :

Tin cùng danh mục

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.