0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Hội thảo tổng kết dự án “Quản lý an toàn các chất hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam

Hội thảo tổng kết dự án “Quản lý an toàn các chất hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam

Sáng ngày 24/07/2020, Bộ TN&MT phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tổ chức hội thảo tổng kết dự án "Quản lý an toàn các chất hữu cơ khó phân huỷ (POP) và hoá chất nguy hại tại Việt Nam. Đây là dự án do Bộ TN&MT làm cơ quan chủ quản; Tổng Cục Môi trường đơn vị chủ Dự án; Cục Hoá Chất của Bộ Công thương là đơn vị đồng thực hiện. Dự án được Quỹ môi trường toàn (GEF) tài trợ, uỷ thác thông qua Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP).  

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), đồng thời là Giám đốc dự án, ông Hoàng Văn Thức cho biết: Nhằm triển khai các ưu tiên của Chính phủ về tăng cường quản lý an toàn hóa chất, dự án Quản lý an toàn các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất huy hại (PTS) tại Việt Nam được triển khai từ năm 12/2015 - 7/2020. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường quản lý, hướng tới giảm thiểu các rủi ro môi trường và sức khỏe con người thông qua việc giảm phát thải các chất POP và PTS. Sau gần 5 năm hoạt động, dự án đã đảm bảo mục tiêu và đạt được những kết quả tích cực.
Trong đó, dự án đã góp phần tăng cường chính sách quản lý các chất POP và PTS ở Việt Nam; hỗ trợ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN), bao gồm một số tiêu chí, hướng dẫn kỹ thuật về quản lý an toàn các chất POP và PTS cho một số ngành công nghiệp cũng như các khu vực ô nhiễm POP.
Công ty MECIE - Đại diện nhà thầu đã thực hiện 1 số hợp phần của dự án, đồng thời đã xây dựng được phần mềm báo cáo PRTR thí điểm tại tỉnh Bình Dương. Trong tương lai, phần mềm tiếp tục được hoàn thiện và có thể được ứng dụng trên nhiều địa bàn với việc mở rộng ra nhiều ngành nghề hơn nữa.
Dưới đây là một số hình ảnh dự án:

Chia Sẻ :

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.