MECIE VIỆT NAM

Thành lập năm 2009, Công ty TNHH Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất – Môi trường MECIE là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường. MECIE đã thực hiện thành công nhiều dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần cải thiện chất lượng môi trường tại Việt Nam. Cùng với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, MECIE chuyên cung cấp các thiết kế, công nghệ, thi công và quản lý các dự án liên quan đến môi trường cho mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ,…Với phương châm “Vì một hành tinh xanh”, MECIE mong muốn cung cấp cho các doanh nghiệp những giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Xem Thêm

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo những tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

XEM NGAY

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

XEM NGAY

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

XEM NGAY

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

MECIE Việt Nam đang cung cấp hệ thống khí thải và nước thải tự động liên tục. sCEM là hệ thống quan trắc khí thải được phát triển bởi MECIE Việt Nam – Giải pháp tốt nhất tốt nhất cho việc quan trắc khí thải công nghiệp, ống khói lò đốt rác thải và ống khói nhà máy khác phát thải ra ngoài không khí xung quanh.

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, ĐÁNH GIÁ RA HỆ THỐNG

DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG

DỊCH VỤ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ SỬA CHỮA

Công Ty CP Phốt Pho Việt Nam Đầu Tư Hơn 3 Tỷ Đồng Để Lắp Đặt Hệ Thống Quan Trắc Khí Thải Tự Động Dành Cho Ngành Hoá Chất

Dự Án Lắp Đặt Hệ Thống Quan Trắc Khí Thải Tự Động Ở Đồng Nai Được Nghiệm Thu Lắp Đặt Thành Công

Danh Sách Các Công Ty Đã Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Tự Động Bởi Công Ty MECIE

DỰ ÁN LẮP ĐẶT 03 TQT KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC – CÔNG TY TNHH LUYỆN KIM THĂNG LONG

HỢP TÁC QUỐC TẾ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

ĐỐI TÁC