0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Máy thiết bị công nghiệp

  • Hệ thống sản xuất oxi công nghiệp và y tế

   Hệ thống sản xuất oxi công nghiệp và y tế

  • Máy ép bùn khung bản

   Máy ép bùn khung bản

  • Máy ép bùn băng tải

   Máy ép bùn băng tải

  • Thiết bị tuyển nổi dầu

   Thiết bị tuyển nổi dầu

  • Thiết bị lọc dầu máy biến áp

   Thiết bị lọc dầu máy biến áp

  • Thiết bị xử lý nước nhiễm dầu

   Thiết bị xử lý nước nhiễm dầu

  • Thiết bị thu nước SBR - Decanter

   Thiết bị thu nước SBR - Decanter

  • Máy lược rác

   Máy lược rác


Máy thiết bị công nghiệp

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.