0961628998 0981888098
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

MECIE Việt Nam - Tiên Phong Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Hệ Thống

MECIE Việt Nam - Tiên Phong Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Hệ Thống

MECIE Việt Nam là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Sản xuất Hệ thống Quan trắc tự động tại Việt Nam, bao gồm nhiều giải pháp tự động trong các lĩnh vực khí thải, không khí xung quanh, nước thải, nước mặt,...
Với sự chuyển giao công nghệ tiên tiến và đạt chuẩn từ CHLB Đức, đến thời điểm hiện tại, MECIE đã thành công nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều giải pháp tối ưu và đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam, phù hợp theo Quy định pháp luật hiện hành. Hệ thống có độ chính xác cao, chi phí bảo trì, bảo dưỡng thấp, có những đặc tính được thiết kế riêng biệt để phù hợp với đặc thù của từng nhà máy/khách hàng.

Chia Sẻ :


© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.