0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xử lý rác thải - Điều chỉnh bổ sung lần 1" - Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình

Phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xử lý rác thải - Điều chỉnh bổ sung lần 1" - Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình

          Tháng 8/2018, qua quy trình kiểm duyệt chặt chẽ, Bộ Tài nguyên và môi trường đã cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại cho Công ty cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình có địa chỉ tại thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình với nhiều nội dung được phép như: hệ thống đốt rác thải công nghiệp; hệ thống xử lý nước thải và chất thải lỏng; hệ thống tái chế dung môi, tái chế dầu thải; hệ thống phá dỡ ác quy, chất thải điện tử…
          Đến tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy xử lý rác thải - Điều chỉnh bổ sung lần 1". Dự án được họp vào ngày 19 tháng 12 năm 2019 và đã nhận được sự ủng hộ của từ hội đồng thẩm định cũng như là cơ quan ban ngành tỉnh Hòa Bình. 
Thông tin chi tiết dự án:
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình
- Dự án: Nhà máy xử lý rác thải - Điều chỉnh bổ sung lần 1
- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
- Đơn vị tư vấn: Công ty môi trường MECIE
Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của Công ty CP Môi trường CNC Hoà Bình

Chia Sẻ :

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.