0961628998 0981888098
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Sản Phẩm

Sản phẩm của Mecie
  • Tư vấn môi trường

   Tư vấn môi trường

  • Kinh doanh sản phẩm môi trường

  • Thiết kế thi công dự án

   Thiết kế thi công dự án

  • Quan trắc khí tự động liên tục

   Quan trắc khí tự động liên tục

  • Quan trắc nước tự động liên tục

   Quan trắc nước tự động liên tục


Sản Phẩm

 • Tổng quan hệ thống Giám sát chất lượng nước mặtTổng quan hệ thống Giám sát chất lượng nước mặt

  Tổng quan hệ thống Giám sát chất lượng nước mặt

  Liên hệ

 • Yêu cầu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nướcYêu cầu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Yêu cầu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Liên hệ

 • Tổng quan Hệ thống quan trắc nước ngầmTổng quan Hệ thống quan trắc nước ngầm

  Tổng quan Hệ thống quan trắc nước ngầm

  Liên hệ

 • KIÊM KÊ KHÍ NHÀ KÍNHKIÊM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

  KIÊM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

  Liên hệ

 • Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự độngBảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự động

  Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự động

  Liên hệ

 • Kiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ thốngKiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ thống

  Kiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ …

  Liên hệ

 • Khí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự độngKhí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự động

  Khí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự động

  Liên hệ

 • Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)

  Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)

  Liên hệ

 • Thiết bị phân tích Thuỷ ngânThiết bị phân tích Thuỷ ngân

  Thiết bị phân tích Thuỷ ngân

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone LiteThiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Lite

  Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Lite

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone SmartThiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Smart

  Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Smart

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.