0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Sản Phẩm

Sản phẩm của Mecie
  • Tư vấn môi trường

   Tư vấn môi trường

  • Kinh doanh sản phẩm môi trường

  • Thiết kế thi công dự án

   Thiết kế thi công dự án

  • Quan trắc khí tự động liên tục

   Quan trắc khí tự động liên tục

  • Quan trắc nước tự động liên tục

   Quan trắc nước tự động liên tục


Sản Phẩm

 • KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP

  Liên hệ

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI CHỨA VOCS

  Liên hệ

 • XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT

  Liên hệ

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI NGÀNH NHỰA

  Liên hệ

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI SẢN XUẤT GIẤY

  Liên hệ

 • THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

  Liên hệ

 • HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

  Liên hệ

 • ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

  Liên hệ

 • LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC …

  Liên hệ

 • LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  Liên hệ

 • VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  Liên hệ

 • CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.