0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Sản Phẩm

Sản phẩm của Mecie
  • Tư vấn môi trường

   Tư vấn môi trường

  • Kinh doanh sản phẩm môi trường

  • Thiết kế thi công dự án

   Thiết kế thi công dự án

  • Quan trắc khí tự động liên tục

   Quan trắc khí tự động liên tục

  • Quan trắc nước tự động liên tục

   Quan trắc nước tự động liên tục


Sản Phẩm

 • KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CPKIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP

  KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP

  Liên hệ

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI CHỨA VOCSXỬ LÝ KHÍ THẢI CHỨA VOCS

  XỬ LÝ KHÍ THẢI CHỨA VOCS

  Liên hệ

 • XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤTXỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT

  XỬ LÝ NƯỚC CẤP SẢN XUẤT

  Liên hệ

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI NGÀNH NHỰAXỬ LÝ KHÍ THẢI NGÀNH NHỰA

  XỬ LÝ KHÍ THẢI NGÀNH NHỰA

  Liên hệ

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI SẢN XUẤT GIẤYXỬ LÝ KHÍ THẢI SẢN XUẤT GIẤY

  XỬ LÝ KHÍ THẢI SẢN XUẤT GIẤY

  Liên hệ

 • THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢITHI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

  THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

  Liên hệ

 • HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤPHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

  HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

  Liên hệ

 • ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNGĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

  ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

  Liên hệ

 • LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢILẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC …

  Liên hệ

 • LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲLẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  Liên hệ

 • VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢIVẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  Liên hệ

 • CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢICẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.