0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc khí tự động liên tục

Quan trắc môi trường khí tự động: quy trình theo dõi và giám sát các thông số chất lượng môi trường không khí thông qua thiết bị hệ thống giám sát quan trắc tự động giúp cơ quan quản lý và chủ nguồn thải giám sát chất lượng môi trường. MECIE nhận Tư vấn và lắp đặt thiết bị đo quan trắc môi trường khí tự động xung quanh cho mọi doanh nghiệp. Tối ưu chi phí cho loại hình sản xuất. Hệ thống o quan trắc môi trường khí tự động chuẩn môi trường
  • Quan trắc môi trường thành phố thông minh (smart city)

   Quan trắc môi trường thành phố thông minh (smart city)

  • Máy đo khí độc

   Máy đo khí độc

  • Quan trắc không khí xung quanh

  • Quan trắc khí thải online

   Quan trắc khí thải online


Quan trắc khí tự động liên tục

 • Đầu báo cháyĐầu báo cháy

  Đầu báo cháy

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc khí thải SCEM-HFThiết bị quan trắc khí thải SCEM-HF

  Thiết bị quan trắc khí thải SCEM-HF

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng FLOWSIC 100Thiết bị đo lưu lượng FLOWSIC 100

  Thiết bị đo lưu lượng FLOWSIC 100

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi DUSTHUNTER T100Thiết bị đo bụi DUSTHUNTER T100

  Thiết bị đo bụi DUSTHUNTER T100

  Liên hệ

 • Thiết bị đo oxi trong khí thảiThiết bị đo oxi trong khí thải

  Thiết bị đo oxi trong khí thải

  Liên hệ

 • Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu nóng ẩm MCA10Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu nóng ẩm MCA10

  Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu nóng ẩm MCA10

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 200 (DURAG)Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 200 (DURAG)

  Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 200 (DURAG)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 100 (DURAG)Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 100 (DURAG)

  Thiết bị đo lưu lượng khí thải D-FL 100 (DURAG)

  Liên hệ

 • Máy phân tích đo hợp chất VOCMáy phân tích đo hợp chất VOC

  Máy phân tích đo hợp chất VOC

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi xung quanh PM2.5 , PM10( FDS17 FOEDISCH)Thiết bị đo bụi xung quanh PM2.5 , PM10( FDS17 FOEDISCH)

  Thiết bị đo bụi xung quanh PM2.5 , PM10( FDS17 FOEDISCH)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi mịn FDS15Thiết bị đo bụi mịn FDS15

  Thiết bị đo bụi mịn FDS15

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc khí thải tự động HCL/NH3/HF (NEO)Thiết bị quan trắc khí thải tự động HCL/NH3/HF (NEO)

  Thiết bị quan trắc khí thải tự động HCL/NH3/HF (NEO)

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.