0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc khí tự động liên tục

Quan trắc môi trường khí tự động: quy trình theo dõi và giám sát các thông số chất lượng môi trường không khí thông qua thiết bị hệ thống giám sát quan trắc tự động giúp cơ quan quản lý và chủ nguồn thải giám sát chất lượng môi trường. MECIE nhận Tư vấn và lắp đặt thiết bị đo quan trắc môi trường khí tự động xung quanh cho mọi doanh nghiệp. Tối ưu chi phí cho loại hình sản xuất. Hệ thống o quan trắc môi trường khí tự động chuẩn môi trường
  • Quan trắc môi trường thành phố thông minh (smart city)

   Quan trắc môi trường thành phố thông minh (smart city)

  • Máy đo khí độc

   Máy đo khí độc

  • Quan trắc không khí xung quanh

  • Quan trắc khí thải online

   Quan trắc khí thải online


Quan trắc khí tự động liên tục

 • Thiết bị phân tích khí thải đa chỉ tiêu MGA12Thiết bị phân tích khí thải đa chỉ tiêu MGA12

  Thiết bị phân tích khí thải đa chỉ tiêu MGA12

  Liên hệ

 • Trạm quan trắc chất lượng không khíTrạm quan trắc chất lượng không khí

  Trạm quan trắc chất lượng không khí

  Liên hệ

 • Hệ thống quan trắc khí thải tự động sCEM-A08Hệ thống quan trắc khí thải tự động sCEM-A08

  Hệ thống quan trắc khí thải tự động sCEM-A08

  Liên hệ

 • Hệ thống quan trắc chất hữu cơ dễ bay hơi sCEM-VOCsHệ thống quan trắc chất hữu cơ dễ bay hơi sCEM-VOCs

  Hệ thống quan trắc chất hữu cơ dễ bay hơi sCEM-VOCs

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi PFM02Thiết bị đo bụi PFM02

  Thiết bị đo bụi PFM02

  Liên hệ

 • Thiết bị đo lưu lượng FMD 09 (FOEDISCH)Thiết bị đo lưu lượng FMD 09 (FOEDISCH)

  Thiết bị đo lưu lượng FMD 09 (FOEDISCH)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi DR 290 (DURAG)Thiết bị đo bụi DR 290 (DURAG)

  Thiết bị đo bụi DR 290 (DURAG)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi DR 220 (DURAG)Thiết bị đo bụi DR 220 (DURAG)

  Thiết bị đo bụi DR 220 (DURAG)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi PFM 06 (FOEDISCH)Thiết bị đo bụi PFM 06 (FOEDISCH)

  Thiết bị đo bụi PFM 06 (FOEDISCH)

  Liên hệ

 • Hệ thống quan trắc khí thải nóng ẩm sCEM-MCA10Hệ thống quan trắc khí thải nóng ẩm sCEM-MCA10

  Hệ thống quan trắc khí thải nóng ẩm sCEM-MCA10

  Liên hệ

 • Hệ thống quan trắc khí thải tự động sCEM-HCLHệ thống quan trắc khí thải tự động sCEM-HCL

  Hệ thống quan trắc khí thải tự động sCEM-HCL

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.