0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc khí tự động liên tục

Hệ thống quan trắc liên tục, tự động, truyền tín hiệu nhanh và chính xác
  • Quan trắc thành phố thông minh (smart city)

   Quan trắc thành phố thông minh (smart city)

  • Máy đo khí độc

   Máy đo khí độc

  • Quan trắc không khí xung quanh

  • Quan trắc khí thải online

   Quan trắc khí thải online


Quan trắc khí tự động liên tục

 • Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự độngBảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự động

  Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự động

  Liên hệ

 • Kiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ thốngKiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ thống

  Kiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ …

  Liên hệ

 • Khí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự độngKhí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự động

  Khí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự động

  Liên hệ

 • Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)

  Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)

  Liên hệ

 • Thiết bị phân tích Thuỷ ngânThiết bị phân tích Thuỷ ngân

  Thiết bị phân tích Thuỷ ngân

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone LiteThiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Lite

  Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Lite

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone SmartThiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Smart

  Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Smart

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone ProThiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Pro

  Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Pro

  Liên hệ

 • Thiết bị đo chất lượng không khíThiết bị đo chất lượng không khí

  Thiết bị đo chất lượng không khí

  Liên hệ

 • Máy dò hơi dung môi VOCsMáy dò hơi dung môi VOCs

  Máy dò hơi dung môi VOCs

  Liên hệ

 • Máy dò khí độc và oxiMáy dò khí độc và oxi

  Máy dò khí độc và oxi

  Liên hệ

 • Máy dò khí khí hồng ngoại CO2Máy dò khí khí hồng ngoại CO2

  Máy dò khí khí hồng ngoại CO2

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.