0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc khí tự động liên tục

Quan trắc môi trường khí tự động: quy trình theo dõi và giám sát các thông số chất lượng môi trường không khí thông qua thiết bị hệ thống giám sát quan trắc tự động giúp cơ quan quản lý và chủ nguồn thải giám sát chất lượng môi trường. MECIE nhận Tư vấn và lắp đặt thiết bị đo quan trắc môi trường khí tự động xung quanh cho mọi doanh nghiệp. Tối ưu chi phí cho loại hình sản xuất. Hệ thống o quan trắc môi trường khí tự động chuẩn môi trường
  • Quan trắc môi trường thành phố thông minh (smart city)

   Quan trắc môi trường thành phố thông minh (smart city)

  • Máy đo khí độc

   Máy đo khí độc

  • Quan trắc không khí xung quanh

  • Quan trắc khí thải online

   Quan trắc khí thải online


Quan trắc khí tự động liên tục

 • Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Quan trắc tự động

  Liên hệ

 • Kiểm định, Hiệu chuẩn, Đánh giá độ chính xác tương đối hệ …

  Liên hệ

 • Khí chuẩn hiệu chuẩn Hệ thống Quan trắc tự động

  Liên hệ

 • Quan trắc tự động hơi dung môi (VOCs)

  Liên hệ

 • Thiết bị phân tích Thuỷ ngân

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Lite

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Smart

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc không khí xung quanh Polludrone Pro

  Liên hệ

 • Thiết bị đo chất lượng không khí

  Liên hệ

 • Máy dò hơi dung môi VOCs

  Liên hệ

 • Máy dò khí độc và oxi

  Liên hệ

 • Máy dò khí khí hồng ngoại CO2

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.