0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Quan trắc nước tự động liên tục

Hệ thống quan trắc nước thải liên tục, tự động do MECIE nhập khẩu chính hãng châu Âu
  • Quan trắc nước cấp

  • Quan trắc nước ngầm

  • Quan trắc nước mặt

  • Quan trắc nước thải online

   Quan trắc nước thải online


Quan trắc nước tự động liên tục

 • Thiết bị đo PhotphatThiết bị đo Photphat

  Thiết bị đo Photphat

  Liên hệ

 • Thiết bị đo TOCThiết bị đo TOC

  Thiết bị đo TOC

  Liên hệ

 • Thiết bị đo NO3Thiết bị đo NO3

  Thiết bị đo NO3

  Liên hệ

 • Thiết bị đo NH4Thiết bị đo NH4

  Thiết bị đo NH4

  Liên hệ

 • Thiết bị đo CODThiết bị đo COD

  Thiết bị đo COD

  Liên hệ

 • Thiết bị đo Tổng PhotphoThiết bị đo Tổng Photpho

  Thiết bị đo Tổng Photpho

  Liên hệ

 • Thiết bị đo Tổng NitoThiết bị đo Tổng Nito

  Thiết bị đo Tổng Nito

  Liên hệ

 • Thiết bị lấy mẫu tự động nước thảiThiết bị lấy mẫu tự động nước thải

  Thiết bị lấy mẫu tự động nước thải

  Liên hệ

 • Thiết bị quan trắc nước thải tự độngThiết bị quan trắc nước thải tự động

  Thiết bị quan trắc nước thải tự động

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.