HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG SCEM-A08

Liên hệ

Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục SCEM-A08 do Công ty TNHH Máy và TBCN Hoá Chất – Môi trường MECIE phát triển dựa trên công nghệ đạt chuẩn châu Âu. Hệ thống đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật theo thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Hệ thống quan trắc khí thải tự động được Công ty MECIE nghiên cứu và phát triển, cung cấp cho hơn 100 khách hàng tại Việt Nam.