KHÍ CHUẨN HIỆU CHUẨN HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Liên hệ

Bình khí chuẩn hay khí hỗn hợp dùng để hiệu chuẩn là 1 nhóm các khí đơn hay khí hỗn hợp đáp ứng những yêu cầu đặc biệt. Về các yếu tố dung sai trộn, độ ổn định trong đo lường và độ tinh khiết của sản phẩm khí nguồn cấp.
Loại khí hỗn hợp hiệu chuẩn này có độ chính xác cao được ứng dụng để hiệu chỉnh những thiết bị đo, đặc biệt trong lĩnh vực Quan trắc tự động.