LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Liên hệ

Sự vươn lên mạnh mẽ của hàng loạt khu đô thị, dân cư, các hoạt động sản xuất kinh tế ngày càng gia tăng nhu cầu sử dụng nước tang lên đáng kể. Vì thế, nước thải là kết quả cuối cùng cho nhu cầu “cung-cầu”, là hệ lụy làm thay đổi toàn diện bộ mặt của môi trường sống. Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cùng nhu cầu vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống là điều tất yếu.