MÁY DÒ HƠI DUNG MÔI VOCS

Liên hệ

Máy dò quang hóa (PID) là một máy dò khí được sử dụng để đo các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), chẳng hạn như benzen và các khí khác. Chủ yếu được sử dụng để theo dõi mức độ phơi nhiễm VOCs tiềm ẩn cho công nhân trong các cơ sở công nghiệp, quân sự và sản xuất, chúng rất hữu ích cho các ngành có khả năng xảy ra tràn hoặc rò rỉ các vật liệu nguy hiểm, dầu hoặc xăng.

RC Systems thiết kế PID của nó để phát hiện nhiều loại hợp chất hữu cơ. Các máy dò khí này cung cấp hiệu suất hiệu quả, đáng tin cậy trong một loạt các ứng dụng.

Cách thức hoạt động của máy dò khí PID

Máy dò PID Hệ thống RC có đèn cực tím phát ra các photon. Sau đó, hợp chất bên trong buồng ion hóa sẽ hấp thụ các photon. Quá trình quang hóa xảy ra khi một nguyên tử / phân tử hấp thụ ánh sáng từ năng lượng không đủ mức khiến một điện tử rời đi, tạo ra một ion dương. Các ion được tạo ra trong quá trình này được thu thập trên các điện cực, và dòng điện được tạo ra cung cấp một thước đo của chất được phân tích.

Máy dò PID có thể đo dòng điện và chuyển đổi dòng điện này thành nồng độ VOCs hiện có. Nó chỉ phát hiện một số VOC và sẽ không thu nhận các khí trong không khí như carbon dioxide. Bởi vì chỉ một phần nhỏ của phân tử chất phân tích thực sự bị ion hóa, phương pháp phát hiện này là không phá hủy. Nó có thể được sử dụng kết hợp với một máy dò khác để xác nhận kết quả phân tích.