MÁY DÒ KHÍ ĐỘC VÀ OXI

Liên hệ

Máy dò khí độc và ôxy cải thiện an toàn tại nơi làm việc
Giám sát các khí độc hại trong không khí xung quanh có thể là một thách thức nhưng rất quan trọng để đảm bảo một môi trường công nghiệp an toàn. Quá nhiều ôxy hoặc khí độc, chẳng hạn như hydro sunfua, clo hoặc amoniac, có thể gây ra những nguy hiểm mới cho nhân viên và thiết bị trong khu vực. May mắn thay, việc tìm ra cảm biến và hệ thống giám sát tốt nhất cho môi trường của bạn sẽ giúp tự động hóa quá trình phát hiện khí và mang lại cho bạn sự an tâm.