QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG HƠI DUNG MÔI (VOCS)

Liên hệ

Việc phát thải các loại hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) vào môi trường, ngày một nhiều từ các hoạt động của các ngành nghề như : sản xuất nhựa, sản xuất Sơn, mực in, hoá chất…v.v.v . MECIE Việt Nam tiên phong là công ty phát triển các hệ thống thiết bị để quản lý các hợp chất VOCs phát thải ra môi trường từ Khí thải và môi trường xung quanh.