THIẾT BỊ ĐO BỤI DR 290 (DURAG)

Liên hệ

Thiết bị giám sát bụi, độ khói bằng phương pháp quang học truyền kép đến từ DURAG/Đức. Phiên bản mới cho phép xác định được hàm lượng bụi từ trung bình đến cao trong khí thải bằng phương pháp đo liên tục và không tiếp xúc. Thiết bị được chứng nhận TUV (QAL1), mCERTs.