THIẾT BỊ ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Liên hệ

Năm 2019, ước tính dân số khu vực thành thị ở Việt Nam là 33.059.735 người, chiếm 34,4% dân số của cả nước. Sự mở rộng của các thành phố đã dẫn đến sự gia tăng ô tô, sản xuất công nghiệp và nạn phá rừng nhanh chóng. Hậu quả là tình trạng ô nhiễm không khí và suy thoái môi trường đã đến mức báo động