THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG FMD 09 (FOEDISCH)

Liên hệ

– Thiết bị phù hợp: EN 14181, TUV approved. No. 936/21200495/A
– Nguyên lý đo: đo độ chênh áp để tính vận tốc dòng chảy