THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ THẢI D-FL 200 (DURAG)

Liên hệ

Thiết bị đo lưu lượng khí thải model D-FL 220 bằng phương pháp sóng siêu âm, ứng dụng đặc biệt cho khói thải ướt. Sản phẩm của hãng Durag/Đức và do MECIE phân phối tại khu vực phía bắc.