THIẾT BỊ ĐO NH4

Liên hệ

WEKO-NH4 là hệ thống Quan trắc Chất lượng Nước Online thông số Tổng NH4 sử dụng phương pháp Indophenol theo Kiểm tra Quy trình Chất lượng nước của Hàn Quốc.