THIẾT BỊ LẤY MẪU TỰ ĐỘNG NƯỚC THẢI

Liên hệ

WEKO-AS là một thiết bị lấy mẫu tự động (Auto Sampler) tự động thu thập và làm lạnh mẫu để quản lý chất lượng nước và quy trình trong các nhà máy xử lý nước/nước thải.