THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÍ THẢI SCEM-HF

Liên hệ

Hệ thống phân tích laser chiết xuất SCEM-HF sử dụng máy quang phổ hấp thụ laser điều chỉnh TDLAS để đo nồng độ HF. Thiết bị sử dụng đầu dò lấy mẫu được làm nóng đặc biệt, có thể làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao và bụi cao, và hệ thống lấy mẫu nóng & ướt tránh tổn thất khí do ngưng tụ khí. Phương pháp phân tích với hệ thống chiết mẫu có ưu điểm là không yêu cầu điều kiện lắp đặt, bảo trì dễ dàng, thích hợp cho điểm lấy mẫu bẩn với nồng độ bụi cao.