TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Liên hệ

Trạm nước thải công nghiệp 1.500 m3/ngày.đêm xử lý nước thải công nghiệp cho Làng nghề Tràng Minh -Quận Kiến An- Tp Hải Phòng
Bao gồm các hạng mục:
– Kênh dẫn nước, thu gom nước thải
– Kè các tuyến kênh
– Trạm xử lý nước thải 1.500 m3/ngày.đêm
– Kho chức chất thải nguy hại.