VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Liên hệ

DỊCH VỤ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
 
Hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy xí nghiệp hiện nay bắt buộc đều phải có để doanh nghiệp hợp pháp hoạt động, đặc biệt là tại các nhà máy có hoạt động & sử dụng hóa chất. Đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định và đạt quy chuẩn hiện hành của cơ quan nhà nước.