XỬ LÝ KHÍ THẢI NGÀNH NHỰA

Liên hệ

Khí thải từ ngành sản xuất nhựa rất độc hại nên các cơ sở phải tiến hành thực hiện các giải pháp xử lý khí thải đạt chuẩn. Một số loại khí thải đa phần phát sinh từ quá trình sản xuất, gia nhiệt, vận chuyển, bảo quản,…Vậy cần lựa chọn công nghệ nào để ứng dụng đối với các hệ thống xử lý khí thải ngành nhựa? Cùng MECIE Việt Nam tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.