0961628998
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Tin tức

  • MECIE Uỷ Quyền Cho Công Ty Y Vũ Trở Thành Đại Lý Cấp 1 Phân Phối Hệ Thống Sản Xuất Oxy Di Động Tại Khu Vực Miền Nam

    MECIE Uỷ Quyền Cho Công Ty Y Vũ Trở Thành Đại Lý Cấp 1 Phân Phối Hệ Thống Sản Xuất Oxy Di Động Tại Khu Vực Miền Nam

    Ngày 10/09/2021, Giám Đốc Công ty MECIEGiám Đốc Công ty Y Vũ đã có buổi họp chiến lược. Thông qua buổi họp này, hai bên đã bàn bạc và thống nhất quan điểm hợp tác chung. Qua đó, Công ty Y Vũ đã trở thành Đại lý Uỷ Quyền của MECIE Việt Nam trong việc phân phối Hệ thống Sản xuất Oxy Di Động MECIE-PSA20 tại khu vực Miền Nam. 
  • Video

    © 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.