0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Tin tức

 • THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

  Theo quy định tại Điều 91, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen, trifluoride (NF3).
  Kiểm kê khí nhà kính là một trong những nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Cùng MECIE Việt Nam xem lại các mốc thời gian quan trọng đối với Kiểm kê Khí nhà kính. 

 • Một số điểm mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

  Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)được xây dựng, hoàn thiện trên tinh thần quán triệt, bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT, đặc biệt là nhấn mạnh quan điểm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, đổi mới phương thức quản lý môi trường “từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa”và "từ kiểm soát cuối đường ống sang kiểm soát cuối đường ống kết hợp với kiểm soát cả quá trình xử lý chất thải”, với nhiều quy định mới, đột phá nhằm từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
 • DOANH NGHIỆP SẼ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO NẾU KHÔNG LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG?

  Đóng phạt chính là hình thức xử lý bắt buộc đối với các trường hợp vi phạm quy định về việc không lập giấy phép môi trường. Có nhiều mức xử phạt về giấy phép môi trường khác nhau, tuy nhiên ở bài viết dưới đây MECIE Việt Nam sẽ nêu chi tiết về vấn đề xử phạt không lập giấy phép môi trường đối với hành vi xả thải vào nguồn nước.
 • XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH

  Giấy phép Môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của Doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy định của Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Và bài viết hôm nay của MECIE Việt Nam sẽ làm rõ những vấn đề liên quan đến loại hồ sơ này cho doanh nghiệp.
 • CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  Các quy định về Giấy phép Môi trường
  Giấy phép Môi trường phải thực hiện trong thời điểm nào? Thời hạn cấp GPMT trong bao lâu? Phí thẩm định cấp GPMT cao không? Đây là một trong số nhiều thắc mắc của dự án đầu tư, cơ sở về việc lập hồ sơ môi trường theo quy định mới, cụ thể Luật BVMT và Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
 • Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh"

  Ngày 06 tháng 03 năm 2020, UBND Thành phố Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng đã đưa ra tờ trình về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Điều chỉnh Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng minh, quận Kiến An" do Uỷ ban nhân dân quận Kiến An làm chủ đầu tư. 
 • Phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xử lý rác thải - Điều chỉnh bổ sung lần 1" - Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình

  Tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy xử lý rác thải - Điều chỉnh bổ sung lần 1" tại thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Dự án này được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình. 
 • Công ty TNHH phát triển TM&SX Đại Thắng được phê duyệt Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải nguy hại"

  Công ty TNHH phát triển TM&SX Đại Thắng là một trong những công ty trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại. Năm 2015, MECIE với vai trò là đơn vị tư vấn môi trường đã giúp Công ty TNHH phát triển TM&SX Đại Thắng nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải nguy hại - Bổ sung hệ thống hóa rắn chất thải nguy hại và các hạng mục phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu công nghiệp" thực hiện tại Lô CN04, KCN Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 
 • MECIE VIỆT NAM ĐÓN NHẬN CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

  Ngày 01/11/2021 vừa qua, Công ty MECIE đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 cho lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh thiết bị quan trắc môi trường, thiết bị xử lý môi trường, hệ thống sản xuất và cung ấp khí công nghiệp; Tư vấn thiết kế, tư vấn hồ sơ pháp lý về môi trường, thi công dự án về xử lý môi trường.
   
   
 • SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 VÀ 2020

  Từ ngày 01/01/2022 thì Luật BVMT 2020 chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới hơn. Vậy giữa Luật BVMT 2014 và Luật BVMT 2020 sẽ ảnh hưởng đến các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hãy cùng MECIE Việt Nam tìm hiểu ngay bài viết hôm nay.
 • THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT- BTNMT - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Ngày 10/01/2022, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã chính thức ban hành Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
 • NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

  Theo đó, Chính phủ hướng dẫn một số quy định chuyển tiếp liên quan đến hồ sơ về giấy phép về môi trường nộp trước ngày 10/01/2022 như sau
 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2022/NĐ-CP – NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Ngày 7/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2022. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2021/NĐ-CP là hết sức kịp thời, nhằm đảm bảo có đầy đủ chế tài xử phạt vi phạm hành chính về BVMT đồng bộ với Luật BVMT năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Đây là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm hành chính, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT.
 • MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP

  Mẫu Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính Theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn và Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. 
 • Vinh danh nhân viên xuất sắc năm 2020

  Trong năm 2020, MECIE Việt Nam đã nhận thấy và rất trân trọng sự cố gắng vượt bậc từ các nhân viên trong công ty. Dựa vào các số liệu cụ thể về hiệu quả và năng suất làm việc, xin được tuyên dương các cá nhân xuất sắc sau đây.  
 • NGHỊ ĐỊNH 55/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Dự án có hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường thuộc đối tượng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, được quy định tại Nghị định 55/2021/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/07/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm

 • ĐTM Ngành xử lý chất thải nguy hại (CTNH)

  Dự án xử lý chất thải thải nguy hại
 • DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

  Giới thiệu về dịch vụ Tư vấn Môi trường của MECIE Việt Nam.
   
  MECIE Việt Nam – Đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn Môi trường, cung cấp các giải pháp tối ưu và toàn diện nhất trong lĩnh vực xử lý và bảo vệ môi trường cho các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở,…Chúng tôi cam kết hỗ trợ Quý khách hàng tận tình, chủ đáo, cung cấp các thông tin chính xác nhất – nhanh nhất trong một dịch vụ uy tín nhất.
 • LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hồ sơ được quy định thay đổi kèm theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT, theo đó quy định các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động định kỳ hàng năm phải tiến hành lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường thay cho các hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hại,… Vậy điều gì cần biết về hồ sơ này ? Xem qua bài viết sau để hiểu hơn nhé.
 • ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

  Đăng ký Môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập hồ sơ đăng ký lên cơ quan Nhà nước. Vậy đối tượng nào phải đăng ký môi trường? Quy trình, thủ tục và nội dung thực hiện ra sao? Hãy tìm hiểu về Hồ sơ Môi trường này cùng MECIE Việt Nam.
 • © 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.