0961628998 0981888098
mecie.vn@gmail.com
  • English
  • Vietnamese

Thiết bị đo bụi PFM02

Thiết bị đo bụi PFM02

Thiết bị đo nồng độ bụi PFM02 được sử dụng để đo hàm lượng bụi trong khí thải sạch. Thiết bị được sử dụng phương pháp ma sát điện từ. Đây là sản phẩm của hãng Dr. Foedisch Umweltmesstechnik AG của Đức. 

Chia Sẻ :


© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.