0961628998
mecie.vn@gmail.com
 • English
 • Vietnamese

Thiết bị, phụ kiện cho hệ thống AAMS

Các thiết bị của hệ thống quan trắc không khí xung quanh

Thiết bị, phụ kiện cho hệ thống AAMS

 • Thiết bị đo bụi xung quanh PM2.5 , PM10( FDS17 FOEDISCH)Thiết bị đo bụi xung quanh PM2.5 , PM10( FDS17 FOEDISCH)

  Thiết bị đo bụi xung quanh PM2.5 , PM10( FDS17 FOEDISCH)

  Liên hệ

 • Thiết bị đo bụi mịn FDS15Thiết bị đo bụi mịn FDS15

  Thiết bị đo bụi mịn FDS15

  Liên hệ

© 2019 Mecie Vietnam Group. All rights reserved.